Přání

20.08.2011 14:32

 

 Chtěl bych alespoň zde touto cestou poděkovat především všem zákazníkům - investorům - klientům, zkrátka všem, kteří věnovali důvěru v naše služby a v kvalitu práce v minulých letech. Všem Vám tedy přeji radostné a úspěšné vykročení do roku 2011, hlavně pevné zdraví a také mnoho štěstí, úspěchů a zdaru. Josef Polák