poděkování

02.01.2012 08:59

 

 Chtěl bych alespoň zde touto cestou poděkovat především všem zákazníkům - investorům - klientům, zkrátka všem, kteří věnovali důvěru v naše služby a v kvalitu práce v minulých letech. Všem Vám tedy přeji radostné a úspěšné vykročení do roku 2012, hlavně pevné zdraví a také mnoho štěstí a úspěchů. Josef Polák